22.9.2010

Maineenhallinta verkossa

Maineenhallinta verkossa näyttää olevan kuuma peruna tässä ajassa. Pohditaan hieman mitä se tarkoittaa.

Yhteiskunnallisesti maine voidaan määrittää jonkin yleisön yleiseksi mielipiteeksi ihmisestä, yhteisöstä tai yrityksestä. Tässä tapauksessa puhutaan siis laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Tuotteiden maineesta kuulee harvemmin puhuttavan. Silloin ehkä puhutuaan brändeistä tai tuotteen ja asiakaspalvelun laadusta.

Voiko mainetta hallita? Kyllä ja ei. Jos paino on hallinnassa, kontrolloinnissa - vastaus on ei. Jos taas puhutaan maineen ansaitsemista, vastaus on kyllä.

Olipa kyse maineesta, imagosta tai brändistä maine syntyy tekojen kautta. Se syntyy tuloksena tyytyväisistä asiakkaista tai positiivisesta vuorovaikutuksesta muiden kanssa - niin verkossa kuin reaalimaailmassakin. Positiivista mainetta verkossa voi luoda esimerkiksi aktiivisella vuorovaikutuksella ja toimivilla verkkopalveluilla. Kriiseissä luonnollisesti tärkeää on nopea reagointi ja tietty nöyryys, jos on mokannut. Anteeksi sana harvemmin kuluu käytössä.

Hyvän maineen saavuttaa siis olemalla laadullisesti hyvä omalla alallaan, lunastamalla lupauksensa sanoina ja tekoina. Hyvä johtaminen ja avoin viestintä ovat hyvän maineen rakennusaineita. Hyvä yrityskulttuuri synnyttää hyvän maineen. Hyvästä organisaatiosta puhutaan yleensä hyviä asioita.

18.9.2010

Onko osaajaa ilman verkkoidentiteettiä?

Osallistuin eilen Dimeken koulutuspäivään Sosiaalinen media yhteistyön, uusien ilmaisumuotojen ja identiteettien rakentajana. Päivän aikana käytiin keskustelua mm. tietotyöläisen itsensä johtamisen keinoista ja verkkoidentiteetin hallinnasta.

Verkkoidentiteetin lisäksi käsittelimme myös multitaskingin haasteita ja sosiaalisten objektien käyttöä projektihallinnassa. Tajusin, että työelämä on todella muuttunut radikaalisti ja vaatii olennaisesti uusia taitoja, erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla. Havahduin siihen, miten tärkeä kilpailutekijä verkkopresenssi on oman asiantuntijuuden markkinoinnissa ja uran edistämisessä. Oikeasti.


Miten saat asiantuntijan maineen?

Asiantuntijuutta on monenlaista. Yleensä julkinen arvostus ja maine jonkin alan erityisosaajana määrittyy näiden kautta:


1. Työhistorian ja aseman perustella saavutettu maine, joka kiinnostaa myös valtamedioita.

2. Vahvalla sisällöntuotanto-osaamisella luotu verkkoläsnäolo: tekstiä, videoita, valokuvia. Tähän osaamiseen kuuluu myös sosiaalisen median julkaisemisen tapojen, sääntöjen ja lainsäädännön tunteminen. Myös kirjan julkaiseminen auttaa.

3. Sattuman tai osaamisen kautta Facebook-ilmiöksi tai "meemiksi" nouseminen ja sitä kautta valtavirtajulkisuuteen päätyminen. Esimerkki tästä on Kaivuri-Jukka.


Karu tosiasia on, että sosiaalisen median aikakaudella on osattava kirjoittaa ja kertoa verkossa osaamisestaan tullakseen löydetyksi. Jos et osaa kirjoittaa asiantuntemuksestasi, et oikeastaan ole olemassa google-maailmassa. Koulutuspäivän yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä olikin: voittavatko työmarkkinoilla ne, jotka osaavat digimedian sisällöntuottamisen? Entä miten käy niille, jotka eivät osaa tai halua näitä uusia taitoja omaksua?