20.7.2012

Oman osaamisen markkinointi ja itsensä työllistäminen

Viimeisen vuoden aikana itsensä työllistäjien asema on puhuttanut paljon. Mediassa on puhuttu myös pakko- tai näennäisyrittäjyydestä. Menemättä käsitteiden määritelmiin syvällisemmin, tarkastelen tässä oman osaamisen markkinointia itsensä työllistäjän näkökulmasta.

Oman osaamisen markkinoinnista puhutaan usein työnhaun yhteydessä, jossa tavoitteena on työsopimus ja työpaikka. Hinnoitteluperusteena on kuukausipalkka, vuokratyössä tuntipalkka. Omaa osaamistaan itsenäisesti markkinoiva henkilö hinnoittelee kuitenkin työnsä yrittäjämäisesti ja hänen tulisi osata ottaa huomioon monia tekijöitä. Tässä muutamia esimerkinomaisesti:

1. Hinnoittelu

Usein asiakas/toimeksiantaja haluaisi maksaa vain näkyvän työn tekemisen perusteella. Taustatyöhön kuluu yllättävän paljon aikaa. Samoin oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Tämän valmistelevan työn ja palkan sivukulujen lisäksi tulee hinnoittelussa ottaa huomioon myös laitteiden ja välineiden kustannukset. Työsuhteessahan ne tulevat normaalisti työnantajalta. Laskutettavan työn hinta on siis kaukana pelkästä tuntipalkasta. Usein kuulee käytettävän suositusta, että laskutettavan summan pitäisi olla kaksin- tai kolminkertainen. Palveluiden hinnoittelussa henkilön tulisi arvioida, onko hänen kannaltaan järkevämpää (ja asiakkaalle houkuttelevampaa) pakettihinnoittelu, työn erittely pienempiin kokonaisuuksiin, tuntihinnoittelu tai näiden yhdistelmä. Ulkoistetussa työsuhteessa työntekijän mahdollisuudet käyttää eri hinnoitteluvaihtoehtoja voivat olla rajalliset ja tilaaja usein kilpailuttaa työt hinnan perusteella.

2. Imago ja maine

Henkilöbrändäys sopii itsensä työllistäjälle erinomaisesti, ulkoistetulle työntekijälle en sitä suosittelisi. Oman osaamisen markkinoinnissa tärkeää on luottamuksen rakentaminen tilaajaan, henkilöbrändi taas on luonteva keino rakentaa omaa asiantuntijamainetta. Asiantuntijabrändit ovat tyypillisiä erityisesti konsulttiliiketoiminnassa, mutta yhtä hyvin henkilöbrändäys sopii rakennus- tai siivouspalvelualalla itsenstä työllistävälle; esimerkiksi Remontti-Reiska on suojattu tavaramerkki. Markkinointimateriaalien kautta luotu imago antaa ensivaikutelman, maine syntyy julkisuuden ja tehtyjen toimeksiantojen kautta. Hinnoittelu ja hintamielikuva ovat myös tärkeä osa imagoa. Loppupelissä brändisuhde syvenee (tai kariutuu) asiakaskokemusten kautta.

3. Osaamisportfolio ja kohderyhmät

Itsensä työllistäjä on tavallaan eräänlainen portfolioyrittäjä: hänellä saattaa olla erilaista osaamista (tuote/palveluvalikoima), jota voidaan tarjota eri kohderyhmille (kuluttajat/yritykset, pienet/suuret yritykset, toimialat, sijainti). Kun resurssit ovat rajalliset, on hyvä tuotteistus ja itselleen parhaiten sopivien asiakkaiden löytäminen yksi tärkeimpiä kysymyksiä. Jos itsensä työllistäjä valitsee henkilöbrändin tien, on hyvä löytää ne asiakkaat, jotka tuntuvat oikeilta. Kun oma persoona ja aitous ovat henkilöbrändin perusta, segmenttejä ei tulisi valita vain osaamisen perusteella. Kuten musiikissa: makuja on monia.

Itsensä työllistäminen voi tarjota paljon mahdollisuuksia, toki se edellyttää myös yrittäjämäistä työskentelyotetta sekä markkinointihenkisyyttä. Onneksi ne ovat taitoja, jotka voi tekemällä oppia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti