17.5.2009

Henkilöbrändi vs. yritysbrändi

Ja tarina henkilöbrändeistä jatkuu. Nyt ajattelin vähän syventää sitä konkretiatasolle, ohi artistibrändien tai julkisuuden henkilöiden. Sana henkilöbrändi kuulostaa suomalaisten suussa varmaan yhtä huonolta kuin imago, vaikka kyse on oikeastaan maineenhallinnasta yksilötasolla. Se on vuorovaikutusta, jota me teemme joka päivä, kun kohtaamme ihmisiä eri tilanteissa, tai kun olemme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa digitaalisissa medioissa.

“Life is one big pitch, so you better start practising.” - Dan Schawbel

Henkilöbrändäys on siis oikeastaan sidosryhmäviestintää. Se on kuva, jonka itsestämme haluamme välittää, tai joka meistä välittyy joka tapauksessa. Mitä se itse kullekin tarkoittaa, riippuu elämäntilanteesta ja ammatista. Yhdelle se voi olla oman firmansa tuotteiden tai palveluiden menekin edistämistä, toiselle se voi olla asiantuntijuuden vahvistamista, kolmannelle uuden työpaikan löytämistä tai vaikkapa pankista rahoituksen saamista hyvin ehdoin. Yksityiselämässä se voi tarkoittaa menestystä deittimarkkinoilla.


Henkilöbrändäyksen osa-alueet

Riippumatta tilanteesta peruselementit ovat samat. Henkilöbrändi muodostuu persoonasta, ulkoisesta olemuksesta, osaamisesta sekä erilaisuudesta.

Persoonalla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, joka henkilöstä syntyy vuorovaikutuksessa hänen käytöksensä, reaktioidensa ja kommunikaatio taitojensa perusteella.

Ulkoinen olemus kattaa pukeutumisen ja kehon kielen, sanattoman viestinnän. Tyyli on huomattavan tärkeä visuaalinen positiointi keino. Samoin kehon kieli kertoo meistä paljon.

Osaaminen on kaiken lähtökohta. Ilman tehtävän suorittamiseen tarvittavaa osaamista, ei mukavinkaan persoona tai hehkein pakkaus riitä. Substanssia pitää löytyä, olipa se sitten insinööriosaamista, lastenhoitoa tai muusikkoutta.

Erilaisuus luo kilpailuetua markkinoilla. Erottuminen muista on juuri se tekijä, mikä saa sinut tai edustamasi tuotteen nousemaan yli muiden. Tämä on suomalaisille ehkä vaikein asia, sillä se vaatii rohkeutta. Rohkeutta nousta esiin massasta. Rohkeutta uida joskus vähän vastavirtaan.


Yrittäjän ja työntekijän henkilöbrändi

Yrittäjille henkilöbrändäys on itsestään selvää. Henkilökohtaisesti itseäni kiehtoo ja askarruttaa yksilön ja yrityksen brändien välinen suhde. Missä määrin työntekijä voi kehittää omaa henkilöbrändiään, vai onko hänen jäätävä rivityöntekijäksi yrityksen nimen varjoon? Nimittäin, jos yrityksissä on vahvoja henkilöbrändejä, he ovat pidettyjä myös sidosryhmien silmissä. Ovatko henkilöbrändejä vain asiantuntijat ja myynnin henkilöt, vai yhtä hyvin asiakaspalvelussa tai vaikka teknisessä tuessa tai huoltopalveluissa työskentelevät ihmiset? Tällaiset henkilöt ovat varmasti palkkansa arvoisia ja tuovat lisäarvoa myös yritykselle. Sitä vaan ei taseeseen oikein voi kirjata, joten yritysten tulisikin henkilöstöpolitiikassaan osata arvottaa tällaiset henkilöt oikealla tavalla.

"If your brand stands for everything, you stand for nothing." - Karen Post

Lisää aiheesta:
http://personalbrandingblog.com/
http://www.brandingdiva.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti