21.2.2011

Hei me brändätään, osa 2

Henkilöbrändäyksestä alkaa olla jo paljon erilaisia näkemyksiä, joten lisäänpä keskusteluun omankin viitekehykseni. Sen avulla pyrin tarkastelemaan henkilöbrändin ja yritysbrändin suhteita ja näkyvyyttä - onko se riski vai lisäarvoa tuova pääomaerä.

Poistin kaaviosta valokuvat ja strategiset siirtymänuolet, joten jokainen voi kuvitella siihen itselleen sopivat henkilöt ja suunnan. Positioinnin ydinkysymys on, nähdäänkö henkilö yritysbrändin alla vai onko hän ensisijaisesti tunnettu omasta osaamisestaan yksilönä.1) Julkinen - henkilöbrändi: Klassinen henkilöbrändi on artisti, freelancer tai pienyrittäjä, jolloin osaaminen ja ansaintalogiikka sitoutuu pikemminkin persoonaan kuin yritykseen. Myös kasvuyritysten yrittäjä-omistajat kuuluvat tähän ryhmään. Poliitikot ovat vähän kuin joukkueurheilijat; heidät voidaan nähdä sekä yksilöinä että joukkue/puoluebrändin alla.

2) Yksityinen - henkilöbrändi: Oman osaamisen markkinointi on perinteisesti liitetty työnhakutilanteeseen, jossa tavoitteena on markkinoida itsensä uuteen työsuhteeseen. Tässä henkilön julkinen identiteetti tai osaamisprofiili ovat avainasemassa. Tätä ryhmää edustavat myös apurahatutkijat tai vielä tuntemattomat artistilupaukset.

3) Yksityinen - yritysbrändi: Työntekijän osaaminen sijoittuu yleensä yritysbrändin alle. Osaajia haetaan, mutta työsopimuksen tekemisen jälkeen henkilö on työnantajan ”tallissa”. Myös yllättävän moni suurenkin yrityksen palkkajohtaja pitää matalaa profiilia ja tulee näkyviin enemmän yritysbrändi edellä.

4) Julkinen - yritysbrändi: Tämä on ehdottomasti kentistä mielenkiintoisin ja sisältää eniten luovia mahdollisuuksia.Osaamisintensiivisten yritysten erityisasiantuntijat tai huippujohtajat muodostavat ryhmän, jossa sekä henkilöbrändillä että yritysbrändillä on merkitystä. Vaan ovatko he näkyviä, vai pysyvätkö mieluummin piilossa? Tähän ryhmään laskisin myös huippututkijat ja professorit. Tuovathan he mainetta myös omalle organisaatiolleen. Korporaatioiden henkilöbrändit ovat tavallaan arvokas tase-erä, joiden sitouttaminen ja molemminpuolinen win-win suhde on bisneksen kannalta tärkeää. Myös joukkueurheilussa voitaisiin paljon rohkeammin nostaa yksittäisiä pelaajia esiin, kuten muualla maalmassa tehdään. Meillä fanitetaan joukkuetta, kansainvälisillä kentille sekä pelaajia että joukkuetta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti