15.4.2015

Henkilöbrändi luo kilpailuetua ja suojaa osaamista

 
Brändipääomaa ja tavaramerkkejä pohdittaessa on hyvä erottaa henkilöbrändin merkitys erilaisissa käyttötarkoituksissa. Tässä kirjoituksessa tarkastelen asiaa erityisesti tunnettuutta omassa ammatissaan hyödyntävien henkilöiden näkökulmasta. Kirjoitus on alunperin julkaistu ElämänTimantti® ja henkilöbrändit digiajassa –blogissa 12.3.2010. Tässä hieman päivitetty versio:

 

Henkilöbrändi käsitettä voi lähestyä kahdesta eri suunnasta: artisti tai julkkisnäkökulmasta tai sitten asiantuntija-osaaja näkökulmasta. Artistibrändissä on enemmän kyse viihde- tai kulttuurituotteesta kun taas osaajabrändissä markkinoidaan ensisijaisesti omaa työpanosta ja luodaan mainetta osaavana henkilönä. ElämänTimantti® työkalua voidaan soveltaa molempiin.
Henkilöbrändin ydinkysymys on: "mistä sinut tunnetaan"? Miten artisti on positioitu tai mikä on asiantuntijan erityisosaamista? 

ElämänTimantti® henkilöbrändityökalu mukailee Design Management viitekehystä. Keskiössä on yksilön identiteetti ja arvot. Se pohjautuu siis aitouteen, eikä ole mikään ulkopäin rakennettu kermakakku tai "minuuden muokkausta".

Yksilön arvot ja persoonallisuus välittyvät elämämme eri sidosryhmille tekoina ja sanoina; sekä henkilökohtaisesti että digitaalisesti. Jos emme itse ole määritelleet omaa ydinosaamistamme tai ammatillisia tavoitteita, miten voimme niitä muille viestiä? Olemmeko tietoisia siitä, mitä viestimme? Ovatko lähettämämme viestit linjassa sen kanssa, mitä tulevaisuudelta toivomme?


 

Tuotteistatko itsesi vai osaamisesi
Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, tuotteet ovat se myytävä osa. Artistit voivat saada tuloja keikoista, teoksista, lisenssituloista tai sponsoriyhteistyöstä. Osaajat puolestaan voivat myydä osaamistaan työpanoksina tai tuotteistaa sen palveluiksi tai fyysisiksi tuotteiksi. Hintaan vaikuttaa henkilön maine: onko artisti suosittu tai kuka on ansainnut gurun arvon omalla alallaan. Guru saa kovempaa palkkaa, samoin hänen kirjansa tai luentonsa myydään kovemmalla katteella. Se kuitenkin pohjautuu osaamiseen ja tyytyväinen asiakas on hyvä mittari. 


Osaamisen suojaaminen
Osaamisen suojaaminen ja immateriaalioikeudet ovat yksi haastavimpia kysymyksiä luovan talouden tulonjaossa. Kaikki tiedämme, että ideat ja luovuus on se arvokas asia, mutta miten sen pystyy kääntämään tuloiksi? Tätä kirjoittaessani ahtaajat istuvat edelleen lakossa muutosturvan puolesta.

Entä luovien ihmisten osaamisen turva, onko sille mitään takeita?

Immateriaalioikeudet eli lainsäädännön suojauskeinot ovat patentti, hyödyllisyysmalli, mallioikeus, tavaramerkki ja tekijänoikeus. Esim. ElämänTimantti® valmennuksen suojauskeino ilman teknologiakomponenttia olisi siis lähinnä tavaramerkki, joka suojaa nimen käyttöoikeutta. Kuka tahansa voi alkaa vetämään henkilöbrändäysvalmennusta eri nimellä. Inhimillistä osaamista on kuitenkin vaikea kopioida. 
 
Lainsäädännön lisäksi suojauskeinoja ovat sopimukset (esim. salassapitosopimus, omistus- ja käyttöoikeussopimukset) sekä ei-muodolliset osaamisen suojauskeinot. Tällaisia ovat esim. julkaiseminen, henkilöstön sitouttaminen, tehtävien osittaminen tai dokumentointi. Itse olen valinnut julkaisemisen blogin kautta. Startupeissa tai asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstön sitouttamiseen ja rakenteellisen pääoman kehittämiseen tulisi panostaa erityisesti. Ne ovat merkittäviä yrityskauppatilanteissa.

Erityisiä haasteita luoville ideanikkareille ovat erilaiset yhteistyöhankkeet, joissa mukana on sekä yrityksiä että yksityishenkilöinä toimivia osaajia. Tällöin sopimusjuridiikkaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota alusta lähtien. 


Henkilöbrändi antaa mainetta ja suojaa
Haluan siis vielä kertaalleen painottaa eri alojen luoville ihmisille: panostakaa oman henkilöbrändin tietoiseen rakentamiseen. Kun rakennat tietoisesti ja systemaattisesti omaa mainettasi osaamisesi pohjalta, sekä julkaiset ajatuksiasi blogissa, se on oikasti yksi parhaita osaamisen suojaustapoja. Samalla se toimii luovan ajattelijan markkinointivälineenä.

Työsuhteessa henkilöbrändeistä hyötyvät osaamisintensiiviset asiantuntijayritykset, yrittäjänä henkilö itse. Myös työnhaussa henkilöbrändi ja oman osaamisen markkinointi on suositeltavaa; mitä hyötyä on osaamisesta, jos ei siitä kukaan muu tiedä?

 

Lähteet

Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto: Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä. Tekes 2006.

Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen: Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes 2007.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti